ภาพรวม

รหัสอสังหาริมทรัพย์: TNP-A989
 • บ้านเดี่ยว, ที่อยู่อาศัย
 • ประเภทอสังหาริมทรัพย์
 • 9
 • ห้องนอน
 • 9
 • ห้องน้ำ
 • 1458
 • Sq.m
 • 321
 • ที่ดิน Sq.wah

คำอธิบาย

3 houses, 2 offices, and a central courtyard with mineral water pool located in the city.

The first house is on 2 floors with a living area of 666 m2. The first floor has a western kitchen, gym, living room, and formal dining area. The second floor has two bedrooms, both with walk-in closets and en suite bathrooms, and a bespoke media room.

Details:
2 bedrooms
3 bathrooms
Western kitchen
Thai kitchen and laundry
Home theater
Prayer room
Wine closet
Covered parking for 4 cars
9 air conditioners (downstairs 4, upstairs 5)

The second house has 3 floors and a usable area of 323 m2. The first floor has an open plan western kitchen, living room, and dining area. The second and third floor have two bedrooms each. There is covered parking for two cars, and a balcony.

Details:
4 bedrooms, 3 bathrooms
Parking for 2 cars
4 air conditioners (downstairs, four-way air conditioners 1, upstairs air conditioners 3)

The third house has 3 floors and a usable area of 328 m2. The first floor has an open plan western kitchen, living room, and dining area. The second and third floor have two bedrooms each. There is covered parking for two cars, and a large balcony.

Details:
There are 3 bedrooms, 3 bathrooms
Home theater
Parking for 2 cars
6 air conditioners (downstairs has four air conditioners, second-floor 3, third-floor 2)

There are 2 offices at the front along the main road: 73 m2 and 68 m2, and a maid’s room with bathroom.

Courtyard details:
Swimming pool with mineral water system, size 5 × 11 m., with water jets and massage system
Fitness room with exercise equipment
Sauna stream room

ที่อยู่

เปิดใน Google Maps
 • ที่อยู่ City, Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand
 • เมือง เชียงใหม่
 • พื้นที่ เมือง

รายละเอียด

 • รหัสอสังหาริมทรัพย์: TNP-A989
 • ราคา: 42,000,000 บาท
 • ขนาดอาคาร: 1458 Sq.m
 • ขนาดที่ดิน: 321 Sq.wah
 • ห้องนอน: 9
 • ห้องน้ำ: 9
 • สถานะอสังหาริมทรัพย์: สำหรับขาย
 • Land Size (Sq.m): 1284

วีดีโอ

Properties ChiangMai Co. Ltd.

สอบถามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นี้

รายการที่ใกล้เคียง

รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และความพร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปรียบเทียบอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเทียบ
Properties ChiangMai Co. Ltd.
 • Properties ChiangMai Co. Ltd.